Dịch vụ xây dựng

Tư vấn xây nhà: xác định tâm nhà

Tư vấn xây nhà cần lưu ý hướng chỉ của la bàn như sau: Khi đặt la bàn định hướng một nơi nào đó ví dụ: hướng cửa chánh nin nhà, hướng miệng lò, hướng chỗ ngồi… trước tiên ta lạt la bàn ớ vị trí muôn xác định hướng. Kim la bàn sẽ huyên động vài giây rồi nằm yên. Khi đó kim la bàn chi hướng Bắc Nam theo vị trí cua quả đất chớ không phải kim la bàn chi hướng vị trí mà ta cần xác định. Điều củng nên biết thêm là hiếm khi có vị trí nào ở ngay đúng vào hướng chánh Đông, chánh Bắc, chánh Tây, chánh Nam ma thường ớ vào hướng như Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc. Dựa vào các khắc độ kể trên vòng la bàn I sẽ dễ dàng tính được hướng xác định có độ lệch về nào nhiều. Ví dụ cửa chánh căn nhà quay về hướng Hông Nam – nếu muốn biết cửa này hướng về Đông nhiều hay Nam nhiều thì nhìn vào mặt la bàn theo các vạch khác độ ta sẽ thấv rõ độ lệch rõ ràng, ví dụ lệch về Nam độ, về 30 độ.
Tùy theo độ lệch mà ta có thê xác nhận sự hợp hướng Imv bất hợp hướng nhiều hay ít. Ví dụ người thuộc hướng bung tứ trạch làm chu căn nhà hướng Đông Bắc là không hướng vì Đông Bắc thuộc Tây tứ trạch. Tuy nhiên kim la bàn chi hướng cho thấy kim chĩ lệch khỏi hướng
Đông để vào phạm vi thuộc Đông Bắc vài độ thôi hay 5 độ chẳng hạn thì ta vẫn có thể kết luận là sự khắc hướng này nhẹ.