Dịch vụ xây dựng

Tư vấn xây nhà theo luật

đo xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép, xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, thủy sản, xây dựng cơ sở ươm tạo cây giống, con giống; xây dựng kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp.

1. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại sau:

– Đất ỗ bao gồm đất ở tại nông thôn, đất ỏ tại đô thị;

– Đất chuyên dùng, bao gồm:

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp;

+ Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

+ Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất tư vấn xây nhà, kinh doanh; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;

+ Đất sử dụng vào mục đích công cộng: xây dựng công trình đường giao thông, cầu, cống, vỉa hè, cảng đường thủy, bến phà, bến xe ô tô, bãi đỗ xe, ga đường sắt, cảng hàng không; hệ thông cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thông công trình thủy lợi, đê, đập; hệ thông đường dây tải điện, hệ thống mạng truyền thông, hệ thống dẫn xăng, dầu, khí; đất sử dụng làm nhà trẻ, trường học,

I »rill I viện, chợ, công viên, vườn hoa, khu vui chơi cho ỈM1 CI11, quảng trường, sân vận động, khu an dưỡng, khu tlưởng người già và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,