Dịch vụ xây dựng

Tư vấn xây nhà sao cho hợp phong thủy

Các cao ốc xem như các núi đồi. Các con đườnẩ coi như dòng sông. Đường cao tôc free – way tốc độ x cộ qua lại hết sức mạnh coi như dòng sông chảy xiết khô lia tốt vì kéo hết khí hay làm tán khí. Đường nhỏ xem nil) sông con. Đường kiệt, đường trong ít xe cộ xem như dòn suôi lạch chảy chậm thu nạp khí và luân lưu điều h «

Khi tư vấn xây nhà Cần xem căn nhà xây cất có ở ngay tại ngã ba đười) lộ hay không? Có đôi mặt với một cao ốc ngất ngưỡn đồ sộ không? có gần sát nghĩa trang, tu viện, bị cái (!II dông căn nhà trước mặt chiếu sáng không? Có đườrií ( sau nhà không? Có đường xa lộ sau hay ngay trước nh không? Có bị con đường nào đâm vào lưng nhà khônj Có kênh mương sau nhà hay hai bên hông nhà? Có lí điện cao thê sát nhà? Có hồ lớn sau nhà? (những (liổ này sẽ lần lượt nói rõ ở các phần sau).

Tiên đây là tông quát đại cương khi muốn sinh sống ị nghiệp. Mua thuê một căn nhà để ớ lại tại một vùng cần phái quan sát bao quát vùng đất ấy qua nhiều Iti/H như đã kế hầu có thế tránh được những sai lạc Phong I lit ly (lôi khi rất lớn lao nguy hiếm. Tốt nhất là không IWII liap tấp. Ví dụ có người sau khi chọn lựa vùng đất roi, tôi lại họ đợi trời khuya đến quan sát lần nữa ặ null hay vùng này ban ngày người ta đi làm phần lớn, llnill i: đém về thì nhậu nhẹt, cãi lộn, đánh nhau ồn ào HltM v, chợ.