Dịch vụ xây dựng

Thiết kế sân vườn biệt thự đẹp

Có khi vườn nhà còn tạo thêm một giàn hoa hay cái cổng hình vòm có hoa leo để tăng phần thơ mộng hay muôn có chiều dài sáng sủa thì làm một cổng tam quan hồ sơn trắng và treo các chậu hoa lên.
Đôi với những khu vườn bị khuyết lệch thì nơi nào bị teo, tóp lại thì nên cắm một trụ đèn (loại trụ đèn trang trí trong vườn nhà) tại nơi đó đế hóa giải sự khuyết đi.
Thiết kế biệt thự đẹp ở gần núi đổi xấu tốt ra sao?
Ngày xưa con người sống gần thiên nhiên hơn hiện nay vấn đề núi đồi được lưu ý nhiều. Đôi với Phong thủy, Ịhui đồi là vật bảo vệ tự nhiên. Núi cản Khí xấu và gió linh. Trong Phong thủy, Huyền Vũ là từ chỉ con rùa đen ờ mặt sau căn nhà là tốt. Núi đồi dạng khum như con rùa Into vệ mặt sau căn nhà là vững chắc nhất.
Tuy nhiên, vị trí, hình dạng và cách bố trí núi đồi nào là tốt hay xấu xét về mặt Phong thủy?
Theo khoa Phong thủy thì núi đồi là nơi phát sinh Long Mạch và phát triển Dương Khí. Sinh Khí ẩn tàng vong lòng đất, một khi nổi lên khỏi bề mặt quả đất thì làm nổi núi hay sự tạo sơn.
Căn nhà nào đó, có thể quay mặt tiền căn nlui về phía núi. Hay hòng nhà quay về phía núi hoặc sau có núi. Tuy nhiên sự tôt xâu còn tùy vào nhiều điốm Ví dụ sau nhà có núi là tốt vì Huyền Vũ được che chít bảo bọc. Nhưng nếu nhà sát núi quá thì không tốt (cạn sơn). Mặt tiền căn nhà có núi cao ở gần cũng không về mặt Phong thủy vì bị che chắn cản trở. Nếu núi hay đồi thấp và bằng ngang như bức thành thì lại tốt vì tạo nên bức bình phong cho căn nhà. Nếu bên hông nhà phiu trái có núi cao hơn phía hông phải tức hợp cách về Thanh Long Bach Hổ (Thanh Long phải cao hơn Bach Hổ).