Dịch vụ xây dựng

Thiết kế biệt thự đẹp theo ngũ hành

Ành hưởng của thiết kế biệt thự đẹp lên người sống trong căn nhà đó như thể nào? Theo ngũ hành
Chúng ta đã biết, tlìuyết Ngũ hành cho mọi vật đều có hành của nó, các hành tác động qua lại, ảnh hưởng lên nhau theo phép sinh khắc. Như nhà hình thế nóc nhọn Hành Hỏa thuận hợp khi xây cất ớ vùng đất hành Hỏa mà bât hợp ở vùng đất hành Thủy. Riêng đối với người sống trong một căn nhà cũng sẽ có tác động ảnh hưởng lên hành của người sông trong căn nhà đó. Như thế chúng ta thây khoa phong thủy rất chí lý, phức tạp chớ không đơn giản phiến diện được. Sự liên hoàn tác động qua lại cũng giông như ảnh hưởng của các sao và các cung trong lá số Tử vi vậy.
Người mệnh Hỏa ở trong căn nhà hành Mộc hay hành hỏa (lưỡng hỏa) lợi hơn là ở trong căn nhà hành Thủy chẳng hạn.
Người mệnh Mộc sông trong căn nhà hành Hỏa thì hay đau ốm hao tán tiền bạc chẳng thây sinh nhập (lây vào, thu vào) mà chỉ có sinh xuất (hao tài, thất thoát) mà thôi (lý do là Mộc sinh ra Hỏa).
Người mệnh Kim thích hợp với căn nhà hành Thổ hơn cả vì Thổ sinh Kim, được sinh nhập. Trái lại người hành Kim kỵ căn nhà hành Thủy. Nếu ở nhà hành Thủy hay quanh vùng có sông hồ ao, biển cũng tốt.
Người mệnh Thổ ở căn nhà hành Thổ sẽ thuận vì lưỡng Thổ thành sơn (tôt). Nếu nhà cửa toàn vùng đó có cấu trúc mái nhọn tam giác (thuộc hành Hỏa) thì bất lợi vì Thủy sẽ làm tắt Hỏa (lạng thể hành Hỏa sẽ rất tôt vì Hỏa sinh Thố đế Thố sinh Kim: khá giả, tiền bạc vào nhiều. Nhưng nêu ơ nhà Hành Kim, Mộc, Thủy đều bất lợi.