Dịch vụ xây dựng

Thiết kế biệt thự đẹp gần núi đồi

Núi đổi với âm dương, ngũ hành
Đối với thuyết Âm Dương trong Kinh Dịch thì trong trụ tự nhiên luôn luôn phải có sự cân bằng sinh thái. Nui đồi, phần nổi cao là Dương, phần lõm, thấp, lún sâu là Âm. Vì thế dãy núi gọi là đều đặn tức là có lên có lõm xuống. Nói rõ hơn là dãy núi hình uốn lượn như dạng thể con rồng đang chuyên mình. Nếu vùng đồi núi có thêm sông suôi thì Âm Dương giao hòa đẹp. Núi đồi là Dương, Sông suôi là Âm. Núi sông, một tĩnh, một động. Nếu sông gần núi đồi, sông núi thì M nhận được sự giao hòa tương thuận, nơi đây phát sinll ra nhiều sinh khí.
Ngũ hành phân định theo dạng thể núi đồi.
Núi hình nhọn như ngọn lửa là hành Hỏa. Hình vòm, khum là hành Kim, hình uôn lượn là hành Thủy. Hình bằng là hành Thổ, cao như đỉnh không nhọn là hành Một, vân vân… Khi quan sát thẩm định tốt xấu về núi đói, nhà Phong thủy còn quan sát sự hỗ tương tác động núi đồi, ví dụ: núi hành Hỏa nằm kê núi hành Thó In tương hợp. Nếu núi đồi Kim gần núi đồi hành Hỏa lu tượng khắc chế.
Ảnh hưởng của sông suối hổ ao, biển đến việc thiết kế biệt thự đẹp
Trong phong thủy, nước thuộc hành Thủy. Sông, suôi, hồ ao, biển cả đều thuộc hành Thủy. Cấp độ của hành này lớn (sông, biển) hay nhỏ (như ao hồ) sẽ có ảnh hưởng lên nơi cư trú tùy vào cấp độ ấy. Một dòng sông, suối chảy như thế nào, mạnh, yếu, quanh co hay thẳng tắp, hướng biển, vịnh hay cửa biển, hồ ao nước tù hay troK vân vân, tất cả đều có ảnh hưởng lên nơi chôn và cản nhà tọa lạc gần đó.