Dịch vụ xây dựng

Thay đổi phong thủy thiết kế nội thất căn hộ

Ở đẩy cần chú ý cách lây hướng. Trên hình vẽ ta lliAy huyền quan và cửa sổ của căn hộ đều cùng ở một phía tức cùng phương nam. Song theo bảng hai mươi bốn phương vi thì phải căn cứ tâm điểm của căn hộ đê xác định hướng của vị trí huyền quan. Vì vậy tuy căn hộ là hướng nam, nhưng huyền quan có thể ở vị trí đông nam hoặc tây nam của căn hộ.
Muốn biến thiết kế nội thất căn hộ này thành căn hộ tốt thì không những cửa sổ phải mở thường xuyên mà buồng ngủ cũng nên ở phía căn phòng có cửa sổ thời gian hút vượng khí được nhiều. Điều thứ hai nên cải tạo là đặt đúng vị trí bàn thờ. Theo kinh nghiệm nếu sửa đúng thì nhanh nhất trong hai, ba ngày đã thây ứng nghiệm, nhưng nói chung là từ hai tuần đến hai tháng sẽ cảm thây chuyến biến tốt. Hiệu quả thể hiện rất đa dạng, có thể thây giấc ngủ tốt hơn, hoặc người buôn bán thì khách hàng đông hơn, hoặc cuộc sống Ổn định hơn… thậm chí có lúc thu được lợi ích rất lớn.
Đôi với nhđng căn hộ ban đầu thiếu vượng khí, sau khi cải tạo sẽ đón được vượng khí. Vì vậy trừ khi là bạn không tin, còn nếu tin thì hãy thử xem.
Như ví dụ trên, nhà hướng nhâm, bàn thờ nên đặt ở vị trí đông bắc hoặc đông nam là tốt. Song nên đặt ở gian nào người hay tập trung là tốt nhất, vì vậy không nên đặt trong phòng ngủ.
Phương đông bắc gồm có ba hướng : sửu, cấn, dAn. Trong đó hai hướng dần và cấn không nên dùng, vì như trên kia đã nói, hướng dần rất khó sử dụng, còn hướng cân là : quỉ môn. Tuy hướng quỉ môn trong địa lí phong thủy không kiêng kị lắm nhưng dù sao cũng không dại gì mà chuốc vào. Do đó vị trí bàn thờ tốt nhất tránh xa hai hướng này mà chỉ nên dùng hướng sửu.
Nếu phòng đông nam không phải là phòng ngủ thì bàn thờ nên đặt ở phòng này. Khi đó đặt bàn thờ ở một trong ba vị trí theo hướng : thin, tốn, tị đều được.