Dịch vụ xây dựng

Kiến trúc nhà đẹp: đường từ cổng vô nhà

Theo kiến trúc nhà đẹp, Con đường từ cống vô nhà tới cửa chánh không nên lining tap như thanh gươm đâm vô nhà mà nên uốn lượn, thẳng tắp thì dễ phát sinh luồng ác khí bắn vô nhà khí tập trung khi mỏ cổng ùa vô cửa chánh.
Nếu tạo hình uốn lượn thì khí vận chuyển chậm lại Ihòng mất khí. Ngoài ra đường vô nhà uôn lượn là hình linh của một con rồng đang chuyển mình từ đường lộ qua pring vô nhà rất tốt. Tầng câp nơi của chánh trờ thành Aịu rồng. Những nhà xây cất, bô trí cảnh quang khu vườn tlico Phong thủy thường tận dụng những tấm đá màu xám ir« đê lát trên bề mặt con đường uôn lượn dẫn vô nhà uiup khách vô nhà hình dung đó là vảy trên mình rồng. Ilai chậu cây xanh đặt hai bên cửa (hoặc voi, kỳ lân) trên l.mg cấp là hình ảnh đôi mắt rồng. Ngoài ra một hồ nước lum nhỏ nằm cạnh đầu rồng sẽ giúp rồng có nước uống huy vùng vẫy (Thanh Long hí thủy).
Các khôi đá, hòn non bộ không nên làm ngay trước cứa chánh căn nhà mà nên bố trí ở phần bị khuyết lõm mặt tiền căn nhà thì lợi hơn vì tạo được thế cán bằng.
Nếu muôn làm hồ, bồn nước, phun trước nhà thì nên bỏ trí bên trái (Thanh Long – từ trong nhà nhìn ra.
Sau lưng nhà nếu không có núi đồi, cao ốc che chắn thì nên trồng hàng cây xanh và nếu được nên tạo thê (1ãt cao lên và đặt các khôi đá lớn tạo thành những biểu tượng núi đồi lên đó.
Tôt nhất là làm một hòn non bộ để tạo thế Huyền Vu che chở mặt sau căn nhà. Hoặc sắp đá thành mình rồng uốn lượn sau nhà rồi đô đất thành một khôi cao uốn lượn, và trên đó, trồng cây, cỏ bông hoa và đặt đá.