Dịch vụ xây dựng

Bố trí cây cảnh trong thiết kế kiến trúc nhà phố

Thiết kế kiến trúc nhà phố, nhà có trồng hai cây hai bên hông thì tôt hay xâu về mặt Phong thủy?
Trả lời: Nếu thật sự là ở ngay hai bên hông như co hai người bảo vệ Tá phù, Hữu bật thì rất tốt, gọi là Cát Tường. Cây bên trái (Thanh Long) nên cao hơn bên phái Nhưng nếu hai cây to ấy ở sát hai bên cửa ra vào (cứa chánh) thì lại xâu vì hãm khí.
Nếu ơ vị trí xâu ấy thay vì 2 cây to cao lại là hai bụi cây thấp có hoa thì sẽ hưng thịnh, phát đạt.
Cây bonsai
Cây Bosai là những cây thuộc đại Mộc nhưng đã được các nghệ nhân Ịàm cho cây không phát triện chiều cao và chiều ngang từ nhỏ.
Từ lâu có hai nhóm người ủng hộ hay đả phá Bonsai về lãnh vực tốt xấu trong Phong thủy. Một phái cho rằng: về mặt nghệ thuật thì rất hay nhưng về mặt Phong thủy cây không phát triển, như thê coi như bị còi cót đi. đối với Phong thủy thì cây Bonsai không thể gọi là tỏt về mặt Phong thủy được. Theo các nhà Phong thủy thì những ai mong công ăn việc làm của mình thì khó ma, đạt được thành công mau chóng vì cây bị kiềm hãm ư phát triển, bị giới hạn về nhiều mặt. Một phái khác till lại cho rằng cây Bonsai là biểu tượng của năng lực íln tàng. Đó là sự tập trung sức sông (life force) mạnh ttiò. Những người đang trong giai đoạn bị đau bệnh lâu l inh, cây Bonsai có thể gia tăng năng lực chống chịu bệnh lal. cho người ấy.
Điều mà nhà Phong thủy khuyên là khi cây Bonsai còn bị dây dợ kim loại chồng chéo theo ý của nghệ
ân để bắt nó mọc theo hình thế nào đó thì lúc ấy sẽ hình ảnh bất lợi về mặt Phong thủy cần tránh đế nơi hồ làm hay trong nhà. Còn trường hợp cây Bonsai đã lu0 úa tàn tạ thì hãy liệng bỏ ngay.